The Call of Y(Our) Time

LEIDERSCHAPS PROGRAMMA 

‘The Call of (Y)Our Time’ 

Leiderschap voor bestuurders en directeuren. Studiereis naar CERN en Natzweiler!

 

Inleiding

De ‘The Call of (Y)Our Time’ is een korte versie van het uitgebreide leiderschapsprogramma van onze partner Change Management Consultants. We noemen het onze ‘Round Table’. Voor het uitgebreide programma (in-company) komen we graag met u in gesprek. Deze korte versie heeft als voordeel dat u samen deelnemers uit verschillende organisaties reflecteert op leiderschap.

Onze maatschappij is versneld aan veranderingen onderhevig als gevolg van sociale, economische, politieke en communicatieve ontwikkelingen. Daarom moeten moderne organisaties steeds dynamischer zijn om zich te kunnen aanpassen. Dit vraagt om effectief leiderschap.

De vraag wat effectief leiderschap is staat centraal in deze Round Table. Reflecties, van elkaar leren en kijken naar de historie en een excellente organisatie vormt de rode draad.

Dat leiderschap de belangrijkste variabele is in het succes van organisaties staat buiten kijf. Ook wordt het succes mede bepaald door de kwaliteit en inzet van de medewerkers. Hoe slimmer, zelfstandiger en gepassioneerder zij kunnen en mogen zijn, hoe groter het succes.

Doel

Het verschaffen van inzicht bij de deelnemers in de meest effectieve leiderschapsstijl passend bij hun persoonlijkheid en competenties en in hun specifieke context.

Belangrijke vragen hierbij zijn o.a.: wat is jouw authenticiteit, welke  leiderschapsstijl past anno 2018 bij jouw organisatie en jouw eigen persoonlijkheid. Wat kan bijvoorbeeld dienend, bevrijdend of gedeeld leiderschap betekenen?

Werkwijze

De Round Table bestaat uit 8 bijeenkomsten van een gehele dag, die met tussenperioden van vier tot zes weken worden gepland. Tijdens de eerste bijeenkomst worden alle data in overleg met de deelnemers definitief vastgelegd.

Elke bijeenkomst zal in elk geval bestaan uit een inleiding over het gekozen onderwerp door de leiders van de Round Table of een externe deskundige met uitvoerige discussie en gevolgd door persoonlijke reflectie.

Door inbreng van eigen ervaringen of vraagstukken van de deelnemers zelf wordt tijdens deze dagen intervisie vorm gegeven. Vertrouwelijkheid is hierbij vanzelfsprekend altijd een randvoorwaarde.  

Zwitserland en Frankrijk

De leergang sluit af met een 4-daagse bijeenkomst in Zwitserland en Frankrijk.

Wij brengen een bezoek aan de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek, CERN, in Genève en Natzweiler (een ‘Nacht und Nebel” kamp) en verblijven in een gerestaureerde watermolen (uit 1800) in Frankrijk (Seligney). Contextvariatie bij uitstek! Waartoe kan leiderschap leiden? Wat is de rol van tegenspraak? Zelfsturing, innovatie en topwetenschap in een professionele organisatie: gaat dat hand in hand? 

Thema’s

De thema’s richten zich op Leiderschap in brede zin. Vanzelfsprekend mogen deelnemers mogen ook zelf thema’s inbrengen. 

  • Authenticiteit (1 of 2 bijeenkomsten)
  • Persoonlijk leiderschap: kleur bekennen met Birkman door Patricia Engelaar
  • Nieuw Europees organiseren: het Rijnlandse model
  • Gedeeld of dienend leiderschap? door Elmer Mulder - oud voorzitter VUmc
  • Gedrag en leiderschap
  • Besturingsfilosofie
  • Creativiteit, door Theaterstroom
  • Hoe maak je een toporganisatie?
  • De vrije wil bestaat niet, door Marcel Bos, inzichten uit de neurowetenschap
  • Innovatie, door oprichter Booking.com 

Bestemd voor

De Round Table ‘The Call of (Y)Our Time’ is bestemd voor bestuurders en directeuren van professionele organisaties die vanuit actuele vraagstukken hun visie op besturing, management en organisatie van hun instelling willen toetsen en verbreden om zodoende hun sturings- en handelingsmogelijkheden in een complexe en dynamische omgeving te vergroten.

Deelnemers worden actief door Change Management Consultants en associaties benaderd om te participeren in de Round Table. Ons doel is een groep samen te stellen die voor de deelnemers maximale synergie oplevert.

Overige informatie

Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 8 zodat er voldoende ruimte is voor individuele inbreng en discussie.

De eerste Round Table vindt plaats in het kantoor van Change Management Consultants in Haarlem en kan vervolgens in overleg ook bij één van de deelnemers worden gehouden.

De leiding van de Round Table is in handen van drs. Kees van der Ploeg en drs. Wim Driesse. Kees, oprichter van CMC Haarlem is econoom en begon meer dan 30 jaar geleden zijn loopbaan als organisatie adviseur. Inmiddels heeft hij 35 fusies in zorg en onderwijs mogen begeleiden.

Wim studeerde bedrijfseconomie en psychologie en heeft ruim 25 jaar ervaring als gz-psychoog en psychotherapeut, manager en bestuurder van zorgorganisaties.

De deelnamekosten zijn € 4.950,- (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief documentatie, verblijfskosten en begeleiding bij casusformulering (en exclusief reiskosten). 

Planning: de leergang start op de eerste vrijdag van de maand.  Bijeenkomsten vinden om de vier weken plaats. In gezamenlijk overleg wordt de definitieve planning vastgelegd.

Inschrijven? Verstuur je gegevens via het contactformulier.

Voor meer informatie:

 

Contact


Catharijnesingel 85
3511 GP Utrecht

06 22 13 93 72
info@driessepartners.nl


Neem contact met ons op

Contactformulier